De nummering van de huizen in Borgercompagnie kent een lange en gecompliceerde geschiedenis. Daarvoor kunnen verschillende redenen worden aangewezen. In de eerste plaats moet men zich realiseren dat het lintdorp Borgercompagnie, ooit -in 1648- begonnen als een gebied waar door een maatschappij (compagnie) van (Groninger) burgers het veen werd afgegraven, oorspronkelijk deel uit maakte van 4 gemeenten: Sappemeer, Muntendam, Veendam en Wildervank. Na de vele herdelingen van gemeenten is het dorp nu deel van 2 gemeenten: Midden-Groningen en Veendam.
In de tweede plaats, de 4 gemeenten hadden in het verleden een eigen methodiek van wijkindeling en huisnummering. Die meermaals verwarrende situatie leidde er uiteindelijk toe dat in oktober 1970 besloten werd dat de huizen in Borgercompagnie een "doorlopende" nummering kregen vanaf de borg Welgelegen in Sappemeer. De even nummers liggen aan de westkant van het (voormalige, deels gedempte) diep, de oneven nummers aan de oostkant.

Niet alleen worden de huidige huisnummers op deze website getoond, ook worden foto's van de deze woningen getoond, als ook een foto van hoe het huis er vroeger uitzag. Die "oude" foto's zijn door Jaap van Essen, geboren en getogen in het dorp, beschikbaar gesteld. Het merendeel van die oude foto's is ook terug te vinden in het boek dat Jaap van Essen (samen met Ruud Parmentier) in 2001 heeft gepubliceerd, getiteld
Fotoboek Borgercompagnie, van boven naar beneden (niet meer verkrijgbaar). Daarnaast worden middels een woonkaart de namen van de bewoners in de periode (ca.) 1940-1980 getoond.

Op deze website wordt de "nummer ontwikkeling" van de huizen in Borgercompagnie in beeld gebracht, teruggaand tot ca. 1895. Eerdere nummers kunnen gevonden worden op
www.borgercompagnie.eu, waar ook de namen van de toenmalige bewoners in beeld worden gebracht.

tabel