In 1972 heeft Shell/Billiton in ”het centrum” van het dorp, een begin gemaakt met de winning van magnesiumzout. Zoals ook nu, waren er in die tijd gevoelens van onrust en protesten tegen die ondergrond-vernielende activiteiten. De locatie (nu WHC-1 genaamd) werd aangelegd in agrarisch gebied, achter het perceel van een boerderij, die ooit op nummer 158 stond. Deze boerderij werd vanwege de bouwvallige staat in 1971 afgebroken.afbraak-158


In 1978 nam Nedmag de winningsactiviteiten over van Billiton. Het ”huisnummer” van de locatie WHC-1 is 156A.