U kunt een huisnummer zoeken en vinden door op HUISNUMMER ZOEKEN te klikken, of op het tabblad links met die naam, en vervolgens op de afbeelding te klikken. In het scherm dat dan verschijnt, toetst u het huisnummer in. Bij het zoeken naar, bijvoorbeeld, nummer 28, verschijnt het volgende resultaat:

schermafbeelding-2018-08-05-om-14.22.13


De rode/bruine balk over het nummer geeft aan dat het nummer niet meer bestaat binnen de gemeente (hier: Muntendam), alleen de groene nummers bestaan nog, zoals vermeld in de kolom huidig nummer. Dus nummer 28 in Veendam is sinds oktober 1970 huisnummer 96. U kunt óf het huidige huisnummer invoeren of het nummer dat het huis had vóor oktober 1970. Indien u een verkeerd nummer heeft intypt, dan klikt u op “Herstel” om nogmaals het juiste nummer in te toetsen en anders op “Zoeken”. Dan verschijnt, als het huis en/of het nummer nog bestaat, een scherm met een foto van het huidige huis en -indien beschikbaar- een foto van het huis zoals het er vroeger uitzag. (N.B.: De term “huis” heeft ook betrekking op boerderij). Verder ziet u een Woonkaart die betrekking heeft op het gevonden huisnummer, met namen van de vroegere (hoofd-)bewoners. Als het gezochte nummer, bijvoorbeeld, 237 is, dan staat naast de foto van het huidige huis het volgende overzicht:

schermafbeelding-2018-08-05-om-14.12.22Bij “Status” wordt aangegeven of het huis of nummer niet meer bestaat. Bij “Langeleegte” wordt vermeld dat het huis voor 1959 deel uitmaakte van de Langeleegte in Veendam.

Bij “Nummerhistorie” wordt de geschiedenis van het huisnummer vermeld, teruggaand in de tijd tot ca. 1900. Tevens wordt de toen gebruikte wijkletter aangegeven.
N.B. Het resultaat van het onderzoek naar de nummergeschiedenis van het Sapemeerster deel van Borgercompagnie gaat vanwege de complexiteit van de materie voorlopig niet verder terug dan ca. 1930.