Op deze pagina wordt de woonkaart getoond, met daarop de namen van de bewoners (hoofden van het gezin) die vanaf de invoering van de woonkaart (rond 1940) in het desbetreffende huis hebben gewoond.

Er kan
NIET op de naam van een bewoner worden gezocht.

N.B.! Indien u bezwaar hebt tegen het tonen van gegevens op een desbetreffende woonkaart, dan kunt u een email zenden naar:

neisterberoad@borgercompagnie-huizen.nl

Uw gegevens zullen dan op de kortst mogelijke termijn verwijderd worden.

48