Indien u over een oude, en wellicht betere, foto beschikt van het huis waar u woont of woonde, dan wordt een kopie/scan van die foto(’s) zeer op prijs gesteld!

U kunt die foto per email sturen aan:

nijsterberoad@borgercompagnie-huizen.nl

of per reguliere post aan:

Nijster Beroad
p/a Borgercompagnie 237
9631 TJ Borgercompagnie


346.-woning-seep