Om de geschiedenis van de huisnummers in Borgercompagnie goed te kunnen volgen, is het raadzaam die per gemeente waartoe het dorp van oudsher behoorde te bestuderen. Immers, elke gemeente had zijn eigen nummeringsmethodiek en moment van wijzigen van de huisnummers en ook van de toenmalige wijkindeling en wijkletters. Hieronder volgt in kort bestek hoe in het verleden de 4 ”samenstellende” gemeenten (Sappemeer, Muntendam, Veendam en Wildervank) de wijkletters gevolgd door een huisnummer gebruikten.

In oktober 1970 werd een doorlopende nummering voor het hele lintdorp ingevoerd.

Sappemeer:

Voor Borgercompagnie (dat destijds ook nog voor een deel tot Kleinemeer behoorde) werd aanvankelijk wijkletter G gebruikt, en daarna de letter C

Muntendam:

In deze gemeente werd tot medio de 20e eeuw de wijkletter ”H” gebruikt als aanduiding voor dat deel van het dorp. Vanaf de invoering van straatnamen, en strikt genomen zelfs tot op dit moment, werd de straatnaam Borgercompagniesterweg gehanteerd.

Veendam:

In Veendam waren rond 1895 ”N” en ”O” de wijkletters. Aan het begin van de 20e eeuw werd Borgercompagnie aangeduid met de letter U. Toen elke gemeente verplicht werd straatnamen in te voeren, verviel deze wijkaanduiding en werd alleen de naam Borgercompagnie als straatnaam binnen het Veendammer deel gebruikt.


Wildervank:

Tot ca. 1909 werd het Wildervankster deel van het dorp met de letter ”F” aangeduid. Vanaf 1910 tot oktober 1970 werd de letter ”J” gebruikt.

buurtboekje-j-wvk