Tot 19 mei 1959 waren de huizen die toen aan de Veendammer weg stonden vanaf het huidige nummer 185) tot waar het het Borgercompagniesterdiep liep en wat ooit de kantonierswoning was (nu nr 187) onderdeel van de Langeleegte. Vanaf die 19e mei maken de toenmalige nummers deel uit van de nummering van Borgercompagnie en kregen ze een nieuw nummer. In oktober 1970 volgde opnieuw een nummerwijziging.

Onderstaande foto laat een beeld zien van de huizen die destijds langs de Veendammerweg stonden.


langeleegte_toen