Een paar jaar geleden zijn Jaap van Essen, Willem Bos en Koos Gräper bij elkaar gekomen om de huisnummergeschiedenis op een rij te zetten. Tijdens die gesprekken zijn onder meer ”dorpse anekdotes” aan de orde geweest, maar deze zijn om redenen van privacy-gevoeligheid niet op deze website vermeld. Aan dit periodieke overleg is vervolgens de naam ”Nijster Beroad” gegeven.
neisterberoad1